Episode 17P - Laurie Kilmartin
Released November 29, 2015
Episode 17P - Laurie Kilmartin
Buzzing in with Laurie Kilmartin.

Guests

Laurie Kilmartin
In-Studio Guest

Letter Game - Letter "P"

The Conn: Jimmy Pardo - Phantom
Eliot Hochberg : Persimmon
Garon Cockrell : Porridge
Laurie Kilmartin : Penguin
Matt Belknap : Pumpkin