Episode 17O - Danielle Koenig

Released November 22, 2015
Episode 17O - Danielle Koenig

Letter Game - Letter "O"

The Conn: Jimmy Pardo - Octagon
Danielle Koenig: Onasis
Eliot Hochberg: Orenthal
Garon Cockrell: Octopussy
Matt Belknap: Oregano